Header

اعطای نمایندگی

جهت اخذ نمایندگی فرم زیر را دانلود نمایید و پس از تکمیل، به آدرس engineer_ashoori@yahoo ارسال نمایید.
پس از تکمیل فرم و ارسال آن، نمونه قرار داد نمایندگی برای شما ارسال گردیده و لازم به ذکر است نام نمایندگان رسمی به زودی در همین وب سایت قابل مشاهده می گردد

دانلود فرم اعطای نمایندگی


نرم افزار رخساره در 20 استان کشور

با توجه به اینکه نرم افزار رخساره در 20 استان کشور در حال استفاده است،وجود نمایندگان در هر شهر امکان استفاده متقاضی از نرم افزار را راحت تر فراهم می آورد